> Certyfikat

Certyfikat

Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów Rzeczypospolitej Polskiej nr 1824/96 z dnia 31 grudnia 1996 roku.

Wydane na podstawie art.81 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz.U.Nr 121, poz. 591).

Komunikat Nr 7/DR/97 z dnia 17 lutego 1997 roku (Dz.Urz.Min.Fin. z 1997 roku Nr 6 poz.26)